Giới thiệu Website

Chào mừng bạn đến với website Học Từ Tiếng Anh (HTTA) để Tự Học Tiếng Anh online. HTTA sẽ giới thiệu 3000 từ tiếng Anh thông dụng được dùng trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

Mỗi từ vựng đều có một câu mẫu kèm theo, để nhớ từ bạn cần học luôn câu kèm theo nó. Bạn hãy đọc lại những câu đã học thường xuyên và cố gắng sử dụng chúng trong thực tế. Học đi đôi với hành, nếu bạn vận dụng được thì chắc chắn bạn sẽ tiến bộ.

Chúc bạn thành công!

Địa chỉ website HTTA: HocTuTiengAnh.com

Tự học từ vựng tiếng Anh

Tự học ngữ pháp tiếng Anh