Học từ vựng

Chúng ta có thể học từ vựng tiếng Anh thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Một vài cách hiệu quả nhất đó là:

  1. Học từ vựng qua phim

  2. Học từ vựng qua game

  3. Học từ vựng qua nhạc

  4. Học từ vựng qua truyện

Với những cách học gắn liền với các chủ đề mà bạn thích, bạn sẽ nhớ từ được lâu hơn và sử dụng phù hợp với ngữ cảnh hơn!